Учебник белени

Преди три седмици започна да ме боли кракът. И понеже имам стари травми от ски, първо реших.